Večina izmed nas si želi, da bi ob smrti imeli prave besede, ki bodo v tolažbo žalujočim. Ko nas doleti takšna tragedija, namreč poskušamo najti načine, kako biti v oporo. Videti drugo perspektivo ob branju sočutnih besed lahko žalujočim resnično pomaga. Zavedanje, da niso sami v svoji žalosti, lahko zmanjša bolečino, ki je nastala ob izgubi. Zato smo za vas izbrali najlepše verze za izreko sožalja, s katerimi boste pokazali sočutje in ljubezen.

»Ljubljeni nikoli ne umrejo, dokler živijo tisti, ki jih imajo radi in se jih spominjajo.«

»Odgovorov na večna vprašanja ni, spomin je tisto, kar živi.«

»Življenje sploh ni tisto, kar se zdi, je le korak na poti k večnosti.«

»Ne metulj, ne beseda, ne sončni žarek, nič te ne bo ranilo. Spi.«

S. Lorca

»Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte, zdelane roke. Zaprte so utrujene oči, le moja drobna lučka še brli.«

S. Makarovič

»Samo to še opravim, samo to še postorim, potem se spočijem in umirim.«

T. Kuntner

»So ljudje, ki živijo v naših mislih in naših srcih vsak trenutek vsakega dne … Tudi, ko jih ni več med nami.«

»Kar živi, umre, da se iz minljivosti prelije v večno.« (William Shakespeare)

William Shakespeare

»Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.«

J.W.Goethe

»Je čas, ki da, je čas, ki vzame, pravijo, je čas, ki celi rane, in je čas, ki nikdar ne mine, ko zasanjaš se v spomine.«

»Ljubezen premaguje smrt, z njo stopamo čisti, v višje stanje neznanega večnega življenja.«

Lepe besede, ki prihajajo iz srca so največja opora za žalujočega. Ko sestavljate žalno pismo lahko uporabite žalni verz, ki vključuje pozitivne misli. Če ste si bila s pokojnim še posebej blizu, pa lahko omenite tudi spomine, zakaj se boste pokojne osebe večno spominjali. Lahko opišete kakšen prav poseben dogodek, ki vaju bo večno združeval.